Livsstilsförbättring


Detta har hänt
Den 13 april 2013 startades ett samarbete med Thomas och Sinikka. Målet var att under ett år komma igång med träning, kost och förbättra den totala hälsan.

Vikt
Imponerande 27 kilo har Thomas och Sinikka tillsammans gått ner på ett år! Thomas har minskat från 122 kg till 106 kg och Sinikka från 79 kg till 68 kg. Vilket motsvarar ca 15 % av totala kroppsvikten.

BMI och midjemått
Thomas BMI har gått från 32,1 till 27,6 och det viktiga midjemåttet har minskat från 111 cm till 102 cm. Sinikka har gått från BMI 25,5 till 22,1 och midjemåttet minskat från 92 cm till 83 cm. Detta innebär att de nu ligger på ok värden för att den ohälsosamma bukfetman.

Kondition
Det finns en oerhört stark koppling mellan testvärde (kondition) och hälsa. Ett testvärde under 28 anses bidra till stor risk för ohälsa. Ett testvärde på 35 anses vara på godkänd nivå ur ett hälsoperspektiv. Thomas hade förra året ett testvärde på 18 och under ett år lyckats förbättra sig ända till 32. Sinikka hade startvärde 25 och har ökat till 37. Sammantaget upplever både Thomas och Sinikka att de mår mycket bättre, är piggare och fått bättre självkänsla. Detta år har fokus funnits på att hitta en bra kost som fungerar och även komma igång med mer vardagsmotion. Båda två är nu motiverade till att fortsätta sin hälsoresa. Utmaningen ligger nu i att öka muskelmassa, jobba med rörlighet och både Thomas och Sinikka har vetskap om vilka områden de enskilt behöver lägga mer tid på för att fortsätta förbättra sin hälsa.

"En sund själ i en sund kropp"

Resultaten i siffror, viktnedgång

Thomas April 2013 Maj 2014
Vikt 122kg 106kg
BMI
(ideal 19-25, övervikt 26-30, över 30 =fetma)
32,1 27,6
Midjemått
(Män bör ej överstiga 102 cm, Kvinnor ej över 88 cm)
111cm 102cm
Konditionstest
(Åstrand)
Testvärde 18 Testvärde 32Sinikka April 2013 Maj 2014
Vikt 79kg 68,6kg
BMI
(ideal 19-25, övervikt 26-30, över 30 =fetma)
25,5 22,1
Midjemått
(Män bör ej överstiga 102 cm, Kvinnor ej över 88 cm)
92cm 83cm
Konditionstest
(Åstrand)
Testvärde 25 Testvärde 37

Tack till Leg. Fysioterapeut Anna Ek på MedicRehab för genomförande och uppföljning av testerna.